Menu

Ekologisk teknologi

BioEnerMart är ett tjänsteföretag inom ekologisk teknologi. Grundfilosofin inom företaget är att tillsammans med sina kunder ta fram moderna, kostnads- och energieffektiva lösningar för att omvandla restprodukter till en resurs som kan återföras in i ett naturligt kretslopp. Målsättningen är att kunden ska sparar pengar, minskar sin miljöbelastning genom en effektiv materialanvändning samt skapa en positiv bild utåt som med fördel kan använda i marknadsföring för att öka sin konkurrenskraft. Kort sagt vill vi skapa Win-Win fördelar mellan våra kunder och deras slutkunder där miljön i allas vår omgivning är den stora vinnaren.

BioEnerMarts verktygslåda innehåller bl.a. avancerade ritningsprogram för 3D-modellering, dimensionering och kostnadsberäkning.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!

Martin Nilsson, Vd BioEnerMart Ab