Menu

Tjänster

 

Vi utför både praktiskt arbetar på anläggningar och rena konsultuppdrag inom förnyelsebar energi. Vi erbjuder tjänster såsom:

  • Uppstart, intrimning samt underhåll av bioenergi-, biogasanläggningar, vatten- och avloppsreningsverk.
  • Utredningsarbeten inom förnyelsebara energikällor.
  • Projektering med 3D-modellering, dimensionering och kostnadsberäkningar
  • Fotografering/visualisering av anläggningar, processer och kretslopp

 

Underkategorier