Menu

About BioEnerMart

[ENGLISH] BioEnerMart Ab bildades 2006 av Martin Nilsson.

Grunden till företaget låg Martins examensarbete från Högskolan på Åland ”Utredning om storskalig biodieselproduktion på Åland” med Ålands Teknologicentrum och Ålands Försöksstation som uppdragsgivare.
Ålands Landskapsregering gav sedan ett generöst bidrag för att kunna utveckla idén om att på Åland producera flytande biobränslen av åländska råvaror.

 

  • Oktober 2009 omregistrerades BioEnerMart ifrån enskild näringsidkare till aktiebolag.
  • Juni 2010 gick uppdraget om att starta upp Ålandsmejeriets nya biogasanläggning till BioEnerMart vilket även gav fortsatt arbete med att sköta drift, provtagning samt optimering av processerna. Ålandsmejeriet fick sedermera Östersjöfondens pris 2012 för sin satsning biogasanläggningen som även renar mejeriets processvatten.
  • Oktober 2010 införskaffades datautrustning och programvara för 2-dimensionelt ritningsarbete.
  • Sedan december 2010 tar sig BioEnerMart till sina kunder med senaste hybridbilstekniken vilket innebär att bilen tar tillvara på bromsenergin och utnyttjar denna energi vid landsvägskörning och i stadstrafik kan bilen ta sig fram helt på tillvaratagen bromsenergi i form av elektricitet. Detta koncept minskar bränsleförbrukningen med över 40 procent och är helt i enlighet med BioEnerMarts grundfilosofi. Genom en väl genomtänkt marknadsstrategi fungerar fordonet eller som vi kallr den farkosten även som en rullande reklamskylt. Genom dess rallyinspirerade dekor vill vi lyfta fram att miljötänk är både fartfyllt och tufft samtidigt som man inte behöver kompromissa varken på prestanda eller komfort, snarare kan ett välutvecklat miljötänk öka dessa två faktorer.
  • December 2011 uppdaterade BioEnerMart CAD programvaran för ritningsarbeten till senaste 3-dimensionel modelleringsteknik.
  • I februari 2012 var det åter dags att göra ytterligare en strategiskt viktigt satsning i syfte att utveckla BioEnerMart genom att upprätta ett centralt beläget kontor i hjärtat av Mariehamn.

Med det vill jag Martin Nilsson som Vd för BioEnerMart önska er välkommen till en grön framtid!